Forældresamarbejde

Hvis det skal lykkes at skabe nogle glade, harmoniske og selvstændige børn, er det nødvendigt at have et tæt samarbejde forældre og personale imellem. Personale og forældre har ansvaret for et godt samarbejde, det er jo personalets arbejdsplads og jeres barns dagligdag. Det giver styrke.
  
Det er vigtigt, du er tryg, når du går fra institutionen - så hvis dit barn er ked af det, er du altid velkommen til at ringe og høre, hvordan det går. Vi er åbne, ærlige og parate, når vi snakker med jer forældre. Den daglige kontakt er vigtig. Vi vil gerne vide, om der er sket noget specielt, siden I var her sidst, ligesom vi vil fortælle jer, hvis der er sket noget specielt i løbet af dagen.
  
Vores arbejdsforhold kan gøre, at vi kan virke travle og pressede, når I afleverer eller henter jeres barn. Men til trods for disse situationer, handler samarbejdet om fælles ansvar, nemlig at sikre, at jeres barn trives og udvikler sig. Hvis akutte problemer opstår, er I velkomne til at komme og få en snak i enerum.

Forældresamtaler

Efter ca. 3 måneder tilbydes barnets forældre en samtale omkring opstarten i institutionen. Derudover har vi forældresamtaler med stuepersonalet en gang om året. Den vedrører det enkelte barn og er grundlag for at forstå hinanden. Vi taler åbent om vores oplevelser omkring barnet, og på den måde får vi alle mulighed for at hjælpe, vejlede og støtte barnet, hvor det har mest brug for det.

Forældremøde

I efteråret afholder vi vores årlige forældremøde med valg til bestyrelsen. Programmet ser typisk ud som følgende: Vi starter i fællesrummet, hvor Charlotte og bestyrelsesformanden byder velkommen og fortæller kort om året, der er gået. Herefter er der valg til bestyrelsen. Institutionen byder på kaffe og the eller vand, inden vi går på stuerne. Herfra planlægger stuens personale individuelt aftenens videre program, eller man kan høre om temaer fra børnenes dagligdag på tværs af huset.

Siden er sidst opdateret 29. oktober 2021