Fysiske rammer

Møllegården åbnede 1/11-1988 på Nymarkskolen, men flyttede 1/1-2001 til den nuværende adresse på Rødtjørnevej.

Vuggestuen

To store stuer med masser af luft og gulvplads til børnene
Et fælles rum mellem stuerne
Fælles garderobe for de to stuer
Toilet og puslerum
Krybberum, hvor børnene sover
Vuggestuen har en tilhørende lille legeplads, men bruger også den store fælles legeplads (se nedenfor)

Børnehaven

Fire stuer,der er indrettet mange legekroge.
Fælles garderobe og grovgarderobe for to stuer.
Fælles toilet for to stuer.

Andre rum med forskellige funktioner

Fællesrum: Her har vi køkkenet, som bruges af alle til mad/bagedage med videre. Rummet bliver også brugt til diverse arrangementer for eksempel teaterforestilling og forældremøder. Vi åbner også her og spiser fælles morgenmad inden 7.15 og lukker her for børn, der hentes ca. kl. 16-18.

Fællesrummet bliver pt. brugt som en femte stue kl.8:00-16:00. Da Storbørnsgruppen har 30 børn, er de derfor fordelt på to stuer.

Puderum: Her har børnene fra Valmuestuen mulighed for fysiske udfoldelse “uden” opsyn af voksne. Ved arrangementer i fællesrummet trækkes foldevæggen til side og inddrages til ophold eller teaterforestilling.

Værksted: I værkstedet har vi gode muligheder for kreativ udfoldelse. Her kan vi blandt andet male, save og lege med ler. Alt sammen under voksen opsyn.

Rytmikrum: Dette rum bliver brugt til mange forskellige ting som for eksempel planlagte aktiviteter (rytmik, idræt, sanseudvikling og andre bevægelseslege), leg på egen hånd, (som hovedregel må der være 3 børn fra hver stue i rummet ad gangen) og mellem kl. 12 og 14 bliver rummet brugt af de børn, der skal sove til middag.

Møderum: Yderligere har vi 2 møderum, som bruges til afholdelse af stuemøder, forældresamtaler og de bruges også til at gå fra i med mindre børnegrupper. Vores talehørekonsulent, psykolog og §11 medarbejdere bruger dem også til samtaler og undervisning af børn.

Vinkerum: Vi har et vinkerum, som bruge til det endelige “farvelvink”. I løbet af dagen leger børnene også her.

De mange rum gør det muligt at dele børnene op i mindre grupper og lave aktiviteter, der passer til det enkelte barns behov. Samtidig giver rummene mulighed for at børnene møder børn fra de andre stuer og knytte venskaber på tværs af stuerne.

Legepladsen: Har rigtig mange kvadratmeter, som giver mulighed for store fysiske udfoldelser og for at få en masse frisk luft. Børnene kan lege mange forskellige lege på legepladsen, både lege hvor mange børn leger sammen og lege, hvor få børn leger i fred og ro i et hjørne. 2 børn fra hver børnehavestue må lege på legepladsen uden opsyn af voksne, men er der flere børn ude, er der altid voksen også.

På legepladsen findes: multibane, mooncar/cykelbane, gynger, koldbøttestativ, klatrestativ, vippe, sandkasse med legehuse, fliseområde, bålplads, kælkebakke og hængekøjer. 

Siden er sidst opdateret 3. februar 2022