Personale

Ledelse

Charlotte Harrild, leder
Mette Bjerregaard, souschef

Børnehaven

Solsikker: 
Maria Dybbro, pædagog
Malene Madsen, pædagog
Terese Mejling, pædagogstuderende

Anemoner:
Anette Petersen, pædagog
Rikke Johansen, pædagog
Pernille Jensen, pædagogstuderende

Klokkeblomster: 
Ann Fich-Jensen, pædagog
Camilla Jensen, pædagog
Julie Nissen, PA-elev

Valmuer:
Bente Prüsse Hansen, pædagog
Heidi Miszczuk, pædagog
Michael Hansen, pædagogmedhjælper

Vuggestuen

Brumbasser:
Lis M. Rosenqvist, pædagog
Stine Friis, pædagog
Susanne Christensen, pædagogmedhjælper
Mia Hansen, pædagogmedhjælper
Betina Nielsen, pædagogmedhjælper

Mariehøns: 
Jesper Axelsen, pædagog
Mette Hansen, pædagog
Sanne Thorp Højholdt, pædagogisk assistent

Vikarer

Louise Birch Larsen, pædagogmedhjælper
Heidi Lindstrøm, pædagog
Michelle B. Grasse, pædagogmedhjælper
Christine Christiansen, pædagogmedhjælper
Line Hansen, pædagogmedhjælper

Seniorjob

Bente Andersen, køkkenassistent

Tværfaglige samarbejdspartnere

Karin Elmhøj Pedersen, talehørekonsulent
Mathias Højer, psykolog
Jeannette Maria Devantier, motorikkonsulent
Ese Ceylan, §11 medarbejder, sprogpædagog

Herudover har vi personer i forskellige praktikker og i job med løntilskud.