Personalesamarbejde

Vores hus har en rar og humoristisk atmosfære, som er med til at danne grundlag for et højt fagligt og engageret personalesamarbejde. Med stor tolerance og gensidig respekt, bruger vi hinandens forskellige livssyn/baggrund, til at opnå en høj faglighed i det pædagogiske arbejde.
 
For at sikre en stadig faglig og personlig udvikling, hos det enkelte personale, har vi mulighed for at deltage i kurser, samt efter- og videreuddannelse med udgangspunkt i den enkeltes og institutionens behov.
  
Vi sikrer det fysiske og psykiske arbejdsmiljø ved løbende evaluering af vores arbejdsforhold på personalemøder. Endvidere har vi udarbejdet ryge-, alkohol- og misbrugspolitik samt HIV/AIDS politik.

Vi er praktikinstitution. Det vil sige, vi modtager pædagogstuderende fra Professionshøjskolen Absalon samt for PA-elever fra ZBC SOSU Sjælland Slagelse.

Den pædagogstuderende er hos Anemoner, og PA-eleven er hos Valmuer.     

Det er et arbejde, der er vigtigt for institutionen både nu og i fremtiden. Nu, fordi vi er med til at give de studerende en god uddannelse, og i fremtiden fordi vi har været med til at præge uddannelsen for vores fremtidige kolleger.

Pædagogstuderende og PA-elever er placeret i børnehaven. Endvidere har vi løbende ansatte med løntilskud, ansatte i virksomhedspraktik og erhvervspraktikanter.  

Alle stuer har stuemøde hver uge af ca. 1 times varighed. Her planlægger stuen bl.a. de kommende aktiviteter. Der afholdes personalemøde hver måned. På personalemøderne diskuteres pædagogik, aktiviteter og meget mere. Derudover afholdes pædagogisk dag en gang om året. 

Siden er sidst opdateret 9. september 2021