Hygiejne politik

Det er anerkendt, at der er en sammenhæng mellem hygiejne og den akutte sygelighed hos børn og voksne. Derfor har vi i Møllegården besluttet at synliggøre de daglige hygiejnerutiner, der har til formål at fremme sundhed og forbygge sygdom.

Ligeledes har det stor sundhedsmæssig betydning, at børnene i deres hverdag har gode rollemodeller både i og udenfor institutionen.

Håndhygiejne

Håndhygiejne i Møllegården omfatter håndvask med vand og flydende sæbe hvad angår børnene og håndvask eller hånddesinfektion med håndsprit hvad angår de voksne. For de voksne afsluttes håndvask altid med brug af miljømærket håndcreme.

Hvornår fortages håndvask eller hånddesinfektion:

 • Børn og voksne vasker dagligt hænder, når de ankommer til institutionen, og inden de forlader institutionen igen
 • Når hænderne har været i kontakt med blod, betændte sår, opkast, afføring, urin og snot uanset brug af handsker
 • Når børn og voksnes hænder er blevet snavsede
 • Før madlavning – under madlavning når der skiftes arbejdsgang
 • Før spisning
 • Efter toiletbesøg
 • Hvis børnene har ”pillet” sig i skridtet ved bleskift
 • Efter hjælp til bleskift og toiletbesøg
 • Efter næsepudsning
 • Efter nys/hoste i hånden (husk nys/host i albuen)
 • Efter sortering af urent vasketøj
 • Efter kontakt med dyr
 • Efter håndtering/udsmidning af affald
 • Efter brug af latexhandsker (skal hænderne vaskes)
 • Efter brug af vandhanen lukkes denne med albuen eller et rent stykke papir

Når hænderne ikke er synligt snavsede er det nok kun at anvende håndsprit.

Ved mistanke om risiko for øget smittespredning anvendes både håndvask og håndsprit.

Håndsprit anvendes aldrig af/til børnene.

Anvendelse af handsker

 • Afføring
 • Urin
 • Blod
 • Opkast
 • (Snot)
 • Betændelse
 • Sårvæske
 • Ved rengøring af skraldespande, potter, toiletter og puslepladsen

Anvendelse af engangshandsker skal altid efterfølges af håndvask og hudpleje.

Formålet med brug af handsker er at begrænse smittespredning og beskytte personalet.

Håndhygiejne på ture ud af huset

Håndhygiejne på ture ud af huset er vigtigt. Derfor SKAL der medbringes og benyttes håndsprit til personalet samt våde engangsvaskeklude til børn og voksne for at opretholde en god håndhygiejne. Ligeledes medbringes handsker, engangspapir til snot og aftørring af våde hænder. Alle skal vasker hænder når de kommer hjem fra turen.

Håndhygiejne på legepladsen

Ved aftørring af snot og savl benyttes de ophængte snotpapirs- og spritbeholdere samt skraldespanden. Ligeledes vasker alle hænder, når de kommer ind fra legepladsen.

Negle

Negle skal holdes kortklippede og rene.

Rengøring

Et godt indeklima herunder et rengjort miljø, er vigtigt for at alle i daginstitutionen er veltilpasse.

Puslepladsen

 • Tag kun det antal engangsvaskeklude du skal bruge. Smid overskydende våde klude ud
 • Engangsunderlag benyttes ved hvert bleskift
 • Puslemadrassen desinficeres rutinemæssigt efter hvert bleskift
 • Puslemadrassen og puslebordet afvaskes to gange om dagen og ved synlig forurening med et universelt rengøringsmiddel
 • Engangsklude fugtes under rindende vand og må ikke ligge i vasken
 • Benyt evt. engangsforklæder

Potter, toiletter og skraldespande

 • Potterne tømmes og rengøres med et universelt rengøringsmiddel
 • Ved synlig urin og afføring på toiletbræt og gulve afvaskes med et universelt rengøringsmiddel
 • Skraldespandene afvaskes en gang om ugen med et universelt rengøringsmiddel

Vasketøj

 • Vasketøjet sorteres i tre kurve. En til det rene tøj, En til almindeligt snavset tøj og en til vasketøj med urin, afføring, snot, blod og opkast
 • Almindeligt snavset tøj vaskes ved 60 grader
 • Tøj snavset med diverse kropsvæsker vaskes ved 90 grader
 • Sengelinned og dyner vaskes ved 60 grader
 • Tøjvask foregår altid med et miljømærket vaskemiddel

Sovepladsen

 • Soverummet udluftes med gennemtræk før og efter middagsluren
 • Børnene skal have deres egen soveplads
 • Dyner og puder skal vaskes mindst to gange om året
 • Madrasserne afvaskes en gang om måneden med et universelt rengøringsmiddel
 • Regnslag benyttes kun ved direkte regn (pga. risiko for skimmelsvamp)

Legetøj

 • Nyt legetøj vaskes inden ibrugtagning
 • Legetøj der er svært at rengøre kasseres
 • Legetøjet skal ved synligt snavs rengøres med engangsklude og et universelt rengøringsmiddel eller ved vask i opvaskemaskine eller vaskemaskine
 • Legetøjet rengøres mindst to gange årligt

Inventar

 • Nyindkøbt inventar skal kunne afvaskes
 • Borde og stole afvaskes hver dag
 • Reoler og hylder afvaskes jævnligt
 • Stuerne afholder hovedrengøring mindst en gang årligt (Det planlægges på forhånd)

Køkken    

 • Køleskabet skal have en maks. temperatur på 5 grader
 • Karklude og viskestykker smides til vask hver dag
 • Tekstile karklude kan kun anvendes til at eftertørre køkkenborder der i forvejen er gjort rene med engangsmateriale.
 • Opvaskebørsten sættes i opvaskemaskinen hver dag
 • Synligt snavs aftørres hverdag
 • Råvare holdes adskilt fra tilberedte madvare
 • Børn og voksne smitsomme sygdomme, herunder betændte sår, diarre og forkølelse må ikke deltage i madlavningen
 • Grønsager og frugt opbevares i et særskilt køleskab pga. jordbakterier. (Hertil benyttes køleskabet i depotrummet ved køkkenet)
 • Køleskabene afvaskes ved behov og altid ved synlig snavs
 • Emhætte, ovn og mikrobølgeovn rengøres jævnligt
 • Rullebordene aftørres dagligt
 • Rent og beskidt service holdes adskilt
 • Alt frugt og grønt skylles grundigt inden det skæres ud

Alle rum

 • Alle rum i institutionen skal udluftes dagligt
 • Filter på vandhanen afkalkes hver tredje måned
 • Skraldespandene afvaskes en gang om ugen med et universelt rengøringsmiddel

Øretermometeret

 • Øretermometeret sprittes af efter brug

Sutter

 • Personalet i møllegården opfordrer forældrene til at tage sutterne med i en lukket beholder og ligeledes dagligt tage sutterne med hjem og rengøre.

Legepladsen

 • Sandet i sandkassen skiftes hvert andet år (Sundhedsstyrelsen anbefaler en gang årligt)

Sygdom

Personalet i Møllegården har ingen sundhedsfaglig  baggrund og er derfor ikke uddannet til at observere og behandle syge børn.

Syge børn skal holdes hjemme og derved adskilles fra andre børn derved reduceres mængden af smitstoffer i Møllegården.

 • Smitsomme sygdomme bekendtgøres for forældrene via Aula.
 • Ved kroniske sygdomme kan det være nødvendigt at behandle børnene, mens de er i institutionen. I disse tilfælde skal der forlægge en skriftlig udførlig instruks fra lægen.
 • Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børnene.

Barnet må igen komme i institutionen når:

 • Dets almentilstand er upåvirket
 • Barnet er feberfrit
 • Barnet ikke længere frembryder nogen smitterisiko
 • Barnet ikke længere har behov for mere omsorg og pleje end normalt
 • Barnet kan følge med i de daglige aktiviteter uden besvær

Ved sygdomsepidemier skærpes hygiejnen(se Sundhedsstyrelsens anbefalinger) og der tages evt. kontakt til embedslægen.

Vigtigt i denne forbindelse er at personalet ikke bærer smykker på hænder og arme. 

Siden er sidst opdateret 9. september 2021