Sådan bliver du modtaget

For at forældre og personale kan opnå et godt samarbejde, er det nødvendigt, at børn og forældre bliver godt modtaget. Derfor er det vigtigt, at du som forældre ringer og aftaler en tid med personalet inden det første besøg.
  
Vi bestræber os på, at der er tid og mulighed for, at det nye barn og forældre kan få en snak med personalet den første dag, de kommer til Møllegården. Det er også vigtigt, at I som forældre kan få besvaret evt. spørgsmål og få mulighed for at fortælle om netop jeres barn og dets behov.  

Indkøring i vuggestuen
Den første tid i vuggestuen er både ny for jer forældre og jeres barn. Det er erfaringsmæssigt meget forskelligt, hvor hurtigt børnene vænner sig til vuggestuen, dog forventer vi at I afsætter 14 dage, således at barnet får en tryg og rolig opstart i vuggestuen. Ved forbesøg laver vi i samarbejde med jer en indkøringsplan som tager udgangspunkt i jeres barn og dets start i vuggestuen.

Indkøring i børnehaven
Den første tid i børnehaven er både ny for jer forældre og jeres barn. Det er erfaringsmæssigt meget forskelligt, hvor hurtigt børnene vænner sig til børnehaven, dog forventer vi, at I afsætter en uge, således at barnet de første dage hentes efter spisning. Ved forbesøget laver vi i samarbejde med jer en aftale om indkøringen af jeres barn.

Forventninger til dig som forælder

Vi forventer:

 • At du tjekker dit barn ind på skærmen ved indgangen, når I ankommer, samt indtaster tidspunkt for afhentning, og hvem der henter.
 • At du henvender dig til personalet, når du bringer og henter dit barn.
 • At du læser, hvad der via Aula bliver sendt til dig samt opslag på søjlen i børnehaven.
 • At du læser stuens månedsplan og tavle, vedr. tidspunkter for ture, mad i papir m.m.
 • At du svarer på feriesedler på dit barns stue.
 • At du deltager i forældremøder, forældresamtaler og husets øvrige forældrearrangementer.
 • At du gør en indsats for selv at finde barnets bortkomne sko og tøj.
 • At du ringer eller giver besked på Aula, hvis du bliver forsinket ved afhentning.

Forventninger til børnehavebarnet

Vi forventer:

 • At barnet har færdigheder i af- og påklædning.
 • At barnet selv kan kende sine ting: tøj, madkasse, sko m.m.
 • At barnet rydder op ved afhentning.
 • At barnet udviser respekt for børn og voksne.
Siden er sidst opdateret 9. september 2021