Den styrkede pædagogiske læreplan

Personalet skal i samarbejde med forældrebestyrelsen udarbejde og justere den styrkede pædagogiske læreplan hvert 2. år. Den styrkede pædagogiske læreplan skal indeholde følgende 6 temaer:

  • alsidig personlig udvikling
  • social udvikling
  • kommunikation og sprog
  • krop, sanser og bevægelse
  • natur, udeliv og science
  • kultur, æstetik og fællesskab

Den styrkede pædagogiske læreplan er et arbejdsredskab for personalet. Læs mere omkring vores styrkede pædagogiske læreplan ved at klikke på nedenstående link.

Orientering om ny lov

Pr. 1. juli 2018 er der trådt en ny Dagtilbudslov i kraft. En del af loven er en ny styrket pædagogisk læreplan, som vil blive det nye arbejdsgrundlag for personalet her hos os i vores pædagogiske praksis.

Den styrkede læreplan får en implementeringsperiode på 2 år og i den periode vil der i Slagelse Kommune ske en række tiltag, herunder kompetenceudvikling af personalet.

Fokusområder i den nye styrkede pædagogisk læreplan:

- ”Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennemtrygge og pædagogisk læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i børneperspektivet.

-  Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets brede læring, herunder nysgerrighed, gå-på-mod, selvværd og bevægelse, indenfor og på tværs af følgende temaer:

Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science, Kultur, æstetik og fællesskab.

- Forældrene har det primære ansvar for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor skal forældrene involveres og inddrages aktivt i samt have indflydelse på dagtilbuddenes arbejde, der rammesættes og virkeliggøres af det pædagogiske personale og ledelse”.

 

 

 

Siden er sidst opdateret 11. februar 2020