Den styrkede pædagogiske læreplan

1. juli 2018 tråde en ny Dagtilbudslov i kraft. En del af loven er en ny styrket pædagogisk læreplan, som er arbejdsgrundlag for personalet i den pædagogiske praksis.

1. oktober 2020 var Møllegårdens nye styrkede pædagogiske læreplan færdig. Den kan læres nederst på siden.

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i børneperspektivet.

Det skal fremgå af den den styrkede pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets brede læring, herunder nysgerrighed, gå-på-mod, selvværd og bevægelse, indenfor og på tværs af følgende temaer:

  • alsidig personlig udvikling
  • social udvikling
  • kommunikation og sprog
  • krop, sanser og bevægelse
  • natur, udeliv og science
  • kultur, æstetik og fællesskab

Forældrene har det primære ansvar for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor skal forældrene involveres og inddrages aktivt i samt have indflydelse på dagtilbuddets arbejde, der rammesættes og virkeliggøres af det pædagogiske personale og ledelse.

Møllegårdens nye styrkede pædagogiske læreplan (pdf - nyt vindue)

 

 

 

Siden er sidst opdateret 9. oktober 2020