Nyheder

Vigtig info ved lukninger 

Opdatering den 23. marts

Alle skoler og dagtilbud i hele landet er lukkede - foreløbig til og med 13. april. 

Det anbefales ikke, at du overlader dine børn til ældre familiemedlemmer, som er særligt udsatte.

Nødpasning for børn i dagtilbud i Slagelse Kommune

I Slagelse Kommune har vi etableret nødpasning for børn fra daginstitutioner og dagpleje.

Nødpasning er særligt målrettet forældre, der arbejder i ”beredskabet” – f.eks. arbejder på sygehus, hjemmepleje, beredskabet, politi el. lign. samfundsvigtig funktion. Men også andre, som ikke har andre muligheder, kan blive tilbudt nødpasning.

Det understreges, at der skal være tale om et uomgængeligt behov for nødpasning. Du skal altså have undersøgt alle andre muligheder.

Hvis du har brug for nødpasning helt eller delvist, skal du meddele det til dit barns dagtilbud/dagpleje. Det er lederen i dit barns sædvanlige dagtilbud, der kan hjælpe dig med at få og koordinere nødpasning.

Mere info fra Slagelse kommune her:

https://www.slagelse.dk/kommunen/coronavirus/vigtig-info-ved-lukninger