Sproglig indsats

§ 11

I dagtilbudslovens § 11 hedder det, at der skal tilbydes tosprogede børn, fra det 3. år, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, støtte til fremme af den sproglige udvikling med henblik på tilegnelse af dansk, hvis de efter en sagkyndig vurdering har behov herfor.

Tilbuddet omfatter aktiviteter, der er egnet til at stimulere barnets sproglige udvikling.  
Vores mål er at fremme børnenes sproglige udvikling, deres ordforråd, sprogforståelse og evnen til at kommunikere med andre børn og voksne.
  
I Møllegården har vi en § 11 medarbejder, som i samarbejde med personalet arbejder med forskellige emner, som er relevante i forhold til hvad barnet har brug for.
  
Vi benytter os af diverse sprogposer/æsker som personalet har fremstillet og som illustrerer elementære og nødvendige færdigheder, f.eks. form, farver, eventyr, kroppen, mad, kultur o.a.  

Husk at det ikke kun er Møllegårdens opgave at lære jeres barn sprog, men også jeres eget. Dette kan I gøre derhjemme i familiens dagligdag på eget modersmål.

Siden er sidst opdateret 26. februar 2018