Tabulex

Der er Tabulex børneintra på hele daginstitutionsområdet, så alle forældre kan få mulighed for at kommunikere digitalt med deres dagtilbud. Tabulex børneintra ligner det, en del forældre allerede kender fra Skoleintra.

Forældre kan blandt andet melde ferie eller sygdom hjemmefra - for eksempel om aftenen.Tabulex børneintra er en webbaseret løsning. Det betyder, at du kan "komme på" børneintra, både fra pc, mobil og tablet.

Forældre-appen lukker - det skal du gøre:

https://personale.borneweb.dk/?id=36 (nyt vindue)

Introduktion til Tabulex (pdf - nyt vindue)